Hạt Giống Cỏ Sudan Lai ( Cỏ Ngô) - Trồng Test Cỏ Sudan Lai nảy mầm cao
Cỏ Ngô Sudan lai nhé mọi người

đây là loại cỏ mà người ta thường gọi là cỏ ngô đấy
mọi người xem đi nhé
liên hệ với mình nhá

Cỏ ngô sudan lai

hjhj

cỏ sudan lai cỏ ngô tên gọi nhé