Trồng cỏ Ghine trong chăn nuôi - xem Cỏ Ghine mà mọi vật nuôi ăn cỏ đều ...

cỏ ghine từ cá, thỏ dê, cừu trâu,bò, hươu nai đều thích ăn ngoài ra còn lợn rừng, ngan, ngỗng