mua hạt cỏ mulato chất lượng uy tín

Cỏ Mulato cho thu hoạch lứa đầu khoảng 60 ngày sau khi gieo bằng hạt, 45 – 50 ngày sua khi trồng bằng hom. Dùng dao, liềm cắt sát, chừa lại đoạn gốc dài khoảng 5cm để cây có thể phát triển tốt các lứa sau. Các lứa tiếp theo khoảng 25 -30 ngày đối với các tháng mùa mưa, 40 – 45 ngày đối với các tháng mùa khô. Mỗi năm có thể thu hoạch được 9 -10 lứa, sản lượng chất xanh đạt tới 200 – 250 tấn/ha/năm. Với những trang trại lớn, trồng với diện tích tập trung nhiều nên đầu tư áp dụng máy cắt cỏ để thu hoạch đồng đều, giảm công lao động.......( XEM THÊM )...