Bán Giống Cỏ SUDAN LAI - CAO LƯƠNG LAI - Hay Còn Gọi Là SUPER BMR Lai (Premi...

CỎ SUDAN LAI là giống cỏ lai giữa SUDAN (sweet jumbo) + Super BMR ( Siêu Cao Lương )

cho năng suất cao hơn, vị ngọt hơn, dễ chăm sóc hơn, ít sâu bệnh hơn, và tái sinh được lâu hơn các dòng cỏ khác.

( BẤM XEM BÀI VIẾT CHI TIẾT VÀ VIDEO THỰC TẾ)